Med drag och drop, klick och skriv är dessa enkäter skapade. Alla enkäter är fullt mobilanpassade.

Utvärdering av konferensresa

Alla vet ju hur svårt det kan vara att få en konferensresa precis lagom packad med innehåll, teambuilding och aktiviteter. Det viktigaste är såklart att få nästa resa ännu bättre.
Starta enkäten

Ny hemsida

När man lagt ner tid och kraft på en ny hemsida vill man kanske kolla hur hemsidan uppfattas av besökarna
Starta enkäten

Medarbetarenkät

Denna enkät är en enkel, men relativt heltäckande medarbetarenkät. Det är självklart fritt att låna frågor från dessa exempel.
Starta enkäten

Resultatrapport

Så här presenteras svaren på dina enkäter. Du kan också se svaren individuellt och exportera till excel om du vill.

Se rapport

Läs mer om oss här Om oss