Våra priser


Vi har inga bindningstider. När året gått skickar vi som mest en påminnelse, annars nedgraderas kontot till free. Inget annat händer. Våra priser är mycket låga jämfört med andra verktyg och vad du får.

Free

2 Gratis enkäter per år
75 svar per enkät

Gratis

Basic

5 enkäter per år
150 svar per enkät
Ingen reklam
Bilder
295:-

Pro

Obegränsat antal enkäter
1000 svar per enkät
Ingen reklam
Bilder
Prov & Quiz
Egen Logo

2495:-