Fiberuppkoppling AIDA

Denna undersökning skickas till alla boende i samfälligheten AIDA för att undersöka hur fiberuppkopplingen fungerar.

Det är Styrelsen i AIDA med teknikansvarig Hassan Yosef som skickar och samlar in denna enkät.

1) Ange ditt husnummer? (tex: 57) OBS! Endast siffror.  

2) Har du kommit igång med användandet av internetuppkopplingen? Om svaret är Nej, hoppa över resterande frågor och klicka på "Skicka svar".

3) Hur länge har du använt internetuppkopplingen?

4) Använder du någon annan internetuppkoppling/leverantör än fiberleverantören Ownit? Om ja, skrive vilken och varför.

5) Vilka enheter är uppkopplade till internet i ditt hem?
6) Hur många enheter (mobiler, surfplattor, datorer) är uppkopplade?

7) Hur upplever du den trådbundna uppkopplingen?
8) Hur upplever du den trådlösa WiFi uppkopplingen?
9) Hur upplever du täckningen av WiFi i ditt hem?
10) Hur upplever du stabiliteten av Wifi uppkopplingen?


Dina svar lagras anonymt