Elmätarbyte


För oss är det viktigt att veta vad du tycker. Tack för du hjälper oss bli bättre!

Kön

Ålder

* 1, Hur fick du information om ert mätarbyte?

På en skala mellan 1 och 6..

* 2, Hur upplevde du kvalitén i informationen?
* 3, Hur upplevde du själva mätarbytet?
* 4, Hur upplevde du kontakten med vår personal?

Övrigt (skriv fritt)


För att vara med om utlottningen av ett presentkort på 1000 kr i vår ELON-butik, beskriv Götene Elförening med 3 ord (1 vinnare dras 2 ggr om året fram tills 2020)


Skriv namn och telefonnummer så vi kan kontakta dig vid eventuellt vinst. Tack för din medverkan!