Elmätarbyte

För oss är det viktigt att veta vad du tycker. Tack för du hjälper oss bli bättre!

Kön
Ålder
1, Hur fick du information om ert mätarbyte?  
På en skala mellan 1 och 6..
2, Hur upplevde du kvalitén i informationen?  
3, Hur upplevde du själva mätarbytet?  
4, Hur upplevde du kontakten med vår personal?  
Övrigt (skriv fritt)

För att vara med om utlottningen av ett presentkort på 1000 kr i vår ELON-butik, beskriv Götene Elförening med 3 ord (1 vinnare dras 2 ggr om året fram tills 2020)

Skriv namn och telefonnummer så vi kan kontakta dig vid eventuellt vinst. Tack för din medverkan!Jag godkänner att mina svar lagras på enkät.se