Schema Bromma - höst 2020


Vilka dagar/tider/pass önskar du träna i Bromma?

Är du medlem?

Var önskar du träna i Bromma?

Kryssa i de dagar och tider som passar dig

Kommentera mer exakta tider och eventuellt dagar


Vad önskar du för pass?

Övriga önskemål och kommentarer (ex på nya schemat)