Ny enkät

Svenska Exegetiska Sällskapet

Ålder
Sysselsättning
I vilken utsträckning läser du exegetiska föredrag från föregående exegetiska dagar i SEÅ?
I vilken utsträckning läser du pedagogiska föredrag från föregående exegetiska dagar i SEÅ?
I vilken utsträckning läser du övriga artiklar i SEÅ?
I vilken utsträckning läser du recensioner i SEÅ?
Finns det några andra kategorier av texter som du skulle vilja se i SEÅ?

Skulle du fortsätta att prenumerera på SEÅ om den ges ut enbart digitalt (som pdf.)?
TACK för Dina svar!


Dina svar lagras anonymt