Medlems- och användarenkät 2022 Väring sydost fiber

Årlig undersökning kring medlemmars/kunders åsikter om det medlemsägda fibernätet och tjänster i detsamma.

Vem svarar på denna enkät?
Ska du delta i årsmötet i Horns bygdegård 20 april 19.00?  
Hur nöjd är du med fibertjänsterna?
Hur nöjd är du med information från föreningen?
Vilken typ av tjänst har du nu?
Vilken typ av tjänst avser du använda de närmaste åren?
Vad anser du bör prioriteras vid upphandling av nytt gruppavtal? (markera gärna flera svar)
Hur nöjd är du med Telias kundtjänst?
Hur nöjd är du med föreningens arbete?
Kort kommentar om föreningens arbete

Mina synpunkter som jag önskar att styrelsen funderar vidare på.

Tack för svar och synpunkter!


Dina svar lagras anonymt