friskvårdsenkät - exempel

Denna undersökning syftar till att skapa en överblick i vårt företags hälsoläge. Vi vill veta hur en eventuell friskvårdssatsning bäst skulle se ut och på vilka områden bästa effekten skulle nås.

Med hälsa menar vi hur ens kropp och själ egentligen mår. Många faktorer spelar in. Till exempel Livsglädje, Arbetsmoral och Stress. Dessa faktorer är för oss svåra att fånga i en kort undersökning, varför vi istället tittar på bland annat Kost och Motion. Med motion menar vi allt ifrån ett maraton eller bergsklättring till en promenad på 20 minuter.

Undersökningen år anonym. Tack för din medverkan

Demografiska frågor. Dessa frågor är obligatoriska
Enkäten är anonym, det enda vi behöver veta är din åldersgrupp.  

Hur ofta motionerar du, antal gånger per vecka?  
Vilken typ av motion utför du vanligast, flera alternativ är möjliga?  
Röker eller snusar du?  

Dina vanor
Skulle du vilja ha en friskvårdstimme (= 1 timme/vecka betald motion på arbetstid)
Om nej på ovanstående fråga, varför inte?

Hur skulle du själv bedömma din egen motion?
Hur skulle du själv vilja att din kondition var, hänsyn tagen till ambition och tid?
Några frågor om kost
Hur ofta äter du snabbmat varje vecka?
Hur ofta hoppar du över en måltid per vecka, frukost, lunch eller middag?
Om du hade större kunskaper om kost och näring, skulle du då vilja ändra dina matvanor?

Hur många timmar övertid arbetar du per vecka?
Ungefär hur många sjukdagar brukar du ha per år?
kommentarer eller synpunkter på enkäten.Dina svar lagras anonymt